Aquí t’escoltem

Amb l’educadora social del servei municipal ATE https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem especialista en processos afectius, empoderadors i d’acompanyament en el creixement personal, treballem tot tipus de dinàmiques enfocades en oferir eines per a que els i les adolescents del barri disposin d’un ventall més ampli de recursos per treballar tot allò que angoixa o no encaixa.
Espai Espai de trobada
Horari Tots els dimarts de 18 a 19’30h