Informació per a les famílies

Per participar a les activitats de l’Espai12@16 cal que la mare/el pare o tutor/a legal empleni una fitxa d’inscripció de l’adolescent al servei.

Podeu descarregar-vos la fitxa d’inscripció aquí:

Juntament amb la fitxa, cal adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/Passaport de l’adolescent i del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’adolescent.
  • Autorització per a la cessió d’imatges i per rebre comunicacions de l’espai.

La mare/el pare/ o tutor/a legal ha d’entregar aquesta fitxa a l’equip educatiu de l’Espai 12@16. Quan vingueu a entregar-la, l’equip us rebrà, us ensenyarà l’espai i us explicarà el funcionament del centre i de quins serveis disposa.

Un cop entregada aquesta fitxa, els i les joves poden venir sempre que vulguin a l’Espai 12@16.

Contacte

Mòbil WhatsApp: 606 865 499
e-Mail: dte03_12a16@@bcn.cat

Xarxes socials

Instagram: @espai12a16
Facebook: https://www.facebook.com/espai12a16